top of page

Tietosuojakäytäntö

LAKISÄÄTEISET TIEDOT
 

CHEZ JANET OY
 

2959390-3
 

Bulevardi 24, 00180 HELSINKI

 

SIVUSTOEDITORI

 

Digilick.com

 

SIVUSTON SUUNNITTELU JA LUONTI
 

Digilick.com

 

Käyttöehdot

Tällä sivustolla esitetyt tiedot ovat tarkoitettu vain tiedoksi eivätkä niillä ole sopimuksellista merkitystä.
Sivusto noudattaa Suomen lakia.

Vahvistat lukeneesi nämä käyttöehdot ja noudattavasi niitä.

Vahvistat, että sinulla on riittävä osaaminen ja resurssit tämän sivun käyttämiseksi.

Vahvistat, että olet tarkistanut, että tietokoneellasi ei ole viruksia ja että se on täysin toimintakunnossa. Sivuston toimittaja pyrkii tarjoamaan sinulle käytettävissä olevaa, vahvistettua tietoja ja/tai välineitä, mutta ei ole vastuussa virheistä, puutteellisista tiedoista ja/tai sivustolla esiintyvistä viruksista.

Sivuston julkaisijan tarjoamat tiedot ovat vain tiedoksi, eikä niitä tule luovuttaa eteenpäin analysoitaviksi.

Sivuston toimittaja ei takaa sivustolla esiintyvän tiedon tarkkuutta, täydellisyyttä tai todenmukaisuutta.

Näin ollen julkaisijaa ei voi pitää suoraan tai epäsuorasti vastuussa mahdollisista viivästyksistä tai tietojen poisjättämisestä tämän sivuston sisältöön liittyen.

Hyväksyt, että käytät sivustolla tarjottavaa tietoa omalla vastuullasi.

Sivuston toimittaja ei vastaa siitä, että sivustolle rakennetut hypertekstilinkit vievät sinut toiseen sisältöön internetissä.

 

Tekijänoikeudet

Sivusto on käsitettävä jakamattomana kokonaisuutena. Sen sisältämä tieto on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön, ja sen osittainenkin kopiointi tai jakaminen on kielletty.

Joidenkin sivustolla esiintyvien tietojen (tekstit, julkaisut, äänet ja kuvat) julkaisu, jakelu tai käyttö edellyttää asianmukaista lupaa kolmannelta osapuolelta. Minkä tahansa sivustolla esiintyvien tietojen kopiointi, esittäminen tai jakelu muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa tai millä tahansa välineellä on kielletty, ellei sivustolla nimenomaisesti toisin mainita.

Näiden kieltojen noudattamatta jättäminen on sopimusrikkomus, joka voi johtaa rikosoikeudellisiin rangaistuksiin.

Logojen käyttö yksin tai missä tahansa yhteydessä on tiukasti kielletty, etenkin mainostustarkoituksessa, ilman etukäteen saatua lupaa.

 

Privacy Policy

Legal Information
 

CHEZ JANET OY
2959390-3
Bulevardi 24, 00180 HELSINKI

 

WEB SITE EDITOR

Digilick.com

 

CONCEPTION AND CREATION OF THE WEB SITE

Digilick.com

Terms of use

 

The information provided in this site is for information purposes only and have no contractual value.
This site is subject to Finnish law.

You acknowledge having read these terms of use and conditions and that you agree to respect them.

You acknowledge having the skills and resources necessary to access and use this site.

You acknowledge that you have checked that your computer configuration contains no virus and is in perfect working condition. The editor of the website strives to provide you with information and / or tools available and verified, but will not be held responsible for errors, lack of availability of information and / or the presence of a virus on its site.

Information provided by the publisher of the website are for reference only and should not dispense with a further and personalized analysis.
The editor of the website does not guarantee the accuracy, completeness or actuality of information available on its website.

Accordingly, the publisher can not be held directly or indirectly responsible for delays or omissions regarding the content of this website.

Accordingly, you agree to use the information provided by this website at your own risk.

The editor of the website can not be responsible for your access via hypertext links set up within the Web site to other resources on the Internet.

 

Copyrights

This site should be considered as an indivisible whole. The information it contains is for personal use only and may not be wholly or partly reproduced or disclosed.

Some of the data (texts, publications, sounds and images) appearing on the pages of this site is subject to approval for publication, distribution or use rights acquired from third parties. Any reproduction, representation or distribution for purposes other than personal or those explicitly permitted in any part of the contents of the website in any form or by any means whatsoever is prohibited.

Failure to comply with this prohibition constitutes an infringement and may result in civil and criminal penalties.

It is strictly forbidden to use or reproduce logos, alone or associated in any capacity whatsoever, and in particular for advertising purposes without the prior written consent of the various structures.

bottom of page